Stå upp!

En teaterföreställning för högstadiet om att göra skillnad

Målgrupp
Årskurs 7-9
Längd
ca 70 minuter
Tema
motstånd, demokrati, icke-våld

För läraren