Jag! Jag! Jag!

En filosofisk föreställning för förskoleklass

För arrangören