Matsalen

Ett bekant rum. starka koder och inbyggda rörelsemönster. invanda roller.

För läraren