BOOST

boost bild2

Högstadieelever över hela Västra Götaland och Regionteater Väst samlar kraft inför valet och BOOST:ar demokratin. I veckan före valet i september vill Regionteater Väst tillsammans med flera tusen högstadieelever göra en manifestation för demokrati och mänskliga rättigheter, med stor spridning i regionen. 

BOOST utgår ifrån att eleverna tillsammans formulerar ett gemensamt budskap, något som engagerar dem i deras närhet och vardag eller något som upptar deras tankar i omvärlden eller inför framtiden. De formulerar tillsammans en paroll, som naturligtvis går i linje med skolans och regionens värdegrund och som uttrycker respekt för alla människors lika värde. Sedan finner eleverna ett sätt att uttrycka denna paroll – en rörelsesekvens, en talkör, en sång, en aktivitet etc. 
Under första veckan i september tar sig de deltagande klasserna till en gemensam samlingsplats - olika platser i hela regionen under hela veckan - där de inför den samlade pressen och representanter för de lokala makthavarna framför sina budskap, sina manifestationer, visar sitt engagemang, gör sina röster hörda. Detta leds av en grupp från Regionteater Väst, som gör händelsen minnesvärd och stark.

Producent Lisa Gröön svarar gärna på frågor via mail lisa.groon@regionteatervast.se eller telefon 0522-919 87