Regionteater Väst - på väg mot 2014

Susanna Dahlberg, ny VD sedan augusti 2013 tycker att det är glädjande och uppfodrande att Västra Götalandsregionen väljer att ha en institution, Regionteater Väst, som helt och hållet ägnar sig åt att producera scenkonst för barn och unga och göra den tillgänglig i hela Västra Götaland. Kulturen stärker vårt gemensamma, samhället. Genom att ta del av varandras berättelser och liv, gestaltade genom dans och teater, ökar människans förståelse av varandras förutsättningar och avstånden minskar. 

Pelle Hanæus, ny konstnärlig ledare för RTV Teater sedan augusti 2013 menar att vi når ut stort och i enlighet med en vacker demokratisk tanke, till barn med olika bakgrund, i hela regionen. Det finns en hunger på denna institution, efter att beröra, att utveckla scenkonsten, att vara en glödande del i samtiden. Detta är ett ovärderligt kapital för en scenkonstinstitution som vill ligga i framkant av utvecklingen av en både tillgänglig och utmanande scenkonst, för en ung publik. Så, min vision är att låta normkreativ kompetens och engagemang skapa scenkonst med ett både tillgängligt och utmanande innehåll och form. Det är också viktigt för mig att utveckla det konstnärliga samarbetet mellan dans och teater. Två gemensamma projekt är redan på gång!

Camillas Ekelöf har varit konstnärlig ledare för RTV Dans i fyra år. I dagarna har hon fått ett förnyat uppdrag och hon sprudlar när hon leds in på att berätta om hennes vision. Snabbt förstår man att det även är en personlig mission med ett stort engagemang som ligger bakom. Hon vill att RTV Dans sprider angelägen, utmanande, underhållande och kommunikativ danskonst - och samtidigt nå så många barn och unga som möjligt. På scen och i vårt hus i Borås vill vi kunna representera alla som bor i vårt avlånga land. Vi har arbetat med teman som evolution, människans rättigheter, utanförskap, identitet, kärlek, relationer m.m. Vi dansar på en avancerad teknisk nivå och vill ge vår publik det allra bästa. Ett flertal internationella samarbeten har gjort att vi kunnat ge vår publik något utöver det vanliga. Vi lägger stor vikt vid mottagandet och ”efterprat” och genom att integrera publiken i vissa föreställningar så lär vi känna den bättre. Ibland bjuder vi in till att betrakta dansen på nära håll för att få möta den fysiska upplevelsen och utförandet av dansarna. Känna dansen helt enkelt.

 Allt detta vill Regionteater Väst vara med och bidra till - och det är precis vad vi gör i vårens repertoar. Regionteater Väst på väg mot 2014!