Ägare & styrelse

Regionteater Väst hette fram till 2007 Västsvenska Teater och Dans AB och bildades 1 juli 2001 genom en sammanslagning av de båda stiftelserna Bohusläns Teater (1990) och Landstingets Barn och Ungdomsteater i Älvsborg, Älvsborgsteatern (1978). Västra Götalandsregionen äger 91 % av aktierna och Uddevalla kommun 9% av aktierna. Bolagets säte är i Uddevalla. 

 

Styrelse

Anna Sibinska MP - Ordförande

Ann-Catrin Wikblad S - Vice Ordförande

Lars Gustaf Andersson FP - Ledamot

Louise Åsenfors S - Ledamot

Lena Bjurström C - Ledamot

Johanna Ramneskär M - Ledamot 

Lars-Ebbe Pettersson S - Ledamot


Lekmannarevisorer, Västra Götalandsregionen

Bo-Lennart Bäcklund - ord.lekmannarev.

Krister Stensson - supl. lemannarev.


Uddevalla kommun

Morgan Olsson - ord.lekmannarev.

Thomas Ottosson - supl.lekmannarev.