Sidan 11 - RTV_2013

Enkel HTML-version

AV VEM? FÖR VEM? I VILKET SYFTE?
LGR11 tar fasta på att elever idag måste kunna orientera sig i en komplex
verklighet med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Det är
därför viktigt att eleverna utvecklar sin förmåga till ett kritiskt granskande
och att de får stöd i att se konsekvenserna av olika alternativ.
Grunden för all källkritik är densamma som grunden i konstanalys, nämligen
de tre frågorna av vem, för vem och i vilket syfte?
Konst har alltid en avsändare och en mottagare – även om verket bara
betraktas av utövaren själv.
Just för att konst aldrig hävdar någon objektivitet, utan tvärtom visar en
subjektiv version av verkligheten, så kan ett samtal om en gemensam
konstupplevelse vara ett utmärkt sätt att få syn på vad olika val får för
konsekvenser för tolkningen. Samma analysmodell som används för att
samtala om en scenföreställning kan göras på dokumentärfilmer, föreläs-
ningar och nyhetsinslag – som ofta utger sig för att vara objektiva.