Sidan 13 - RTV_2013

Enkel HTML-version

KONST OCH PEDAGOGIK
Konst har förmågan att lära oss något om oss själva, men det sker inte alltid och
det sker inte nödvändigtvis automatiskt. Hur vi tar hand om en konstupplevelse
kan avgöra hur känslan eller tolkningen landar i betraktaren. Syftet med ett
samtal efter en konstupplevelse måste vara att ge var och en möjlighet till en
större förståelse för den egna tolkningen, utan att för den sakens skull förta
upplevelsen eller lägga sordin på känslan.