Sidan 15 - RTV_2013

Enkel HTML-version

Det finns många sätt att prata om det man har sett eller upplevt på en scen.
Ett sätt är att prata om innehållet och utgå från själva berättelsen – om det
finns en sådan. Det liknar det sätt som man ofta använder när man pratar om
litteratur. Ett annat sätt är att titta på scenkonst, så som man tittar på bilder.
Det visar sig ofta att man kommer längre och djupare i sina tolkningar av ett
konstverks innehåll när man börjar med att prata om konstverkets form.
Följande är ett förslag på hur man kan prata om konstformerna dans och
teater. Modellen är först uppställd i en enklare punktform, därefter följer en
förklarande text.
ATT LEDA ETT SAMTAL OM SCENKONST