Sidan 16 - RTV_2013

Enkel HTML-version

TRE PRINCIPER
Denna modell för föreställningssamtal bygger på klassisk bildanalys. Den har inspirerats av bl a
”Teaterns tecken” av Sven Åke Heed och Riksteaterns föreläsning ”En Väv av tecken”. Den har
vidareutvecklats av Anna Berg.
Vänta med värderingar – tolka hellre än tycka!
Alla val är medvetna val och kan därmed
analyseras konstnärligt – hitta exempel.
Utgå från dig själv och din egen upplevelse!