Sidan 17 - RTV_2013

Enkel HTML-version

SAMTALSHANDLEDNING
EN KORT VERSION I PUNKTFORM
När började föreställningen, tycker du?
När slutade föreställningen, tycker du?
Vilka var beståndsdelarna?
(Skådespelare/dansare, rörelse, röst, text, ljud, ljus, musik, mask,
kostym, scenografi, rekvisita, regi, koreografi mm)
Olika aspekter av tid?
(Tidsepok? Kronologi? Tidshopp? Tempo och rytm?)
BESKRIVA
TOLKA
REFLEKTERA
Olika tecken som stödjer varandra eller krockar?
Relationen scen/salong?
Finns en övergripande fråga av filosofisk eller existentiell karaktär?
(Värdera inga tolkningar eller resonemang. Lyssna okritiskt. Ställ gärna följdfrågor som ”hur menar du
då?” och ”kan du ge ett exempel”?)