Sidan 21 - RTV_2013

Enkel HTML-version

Som nämndes ovan kan själva
samtalet om föreställningen gärna
följa en viss ordning och den
ordningen bör du vara tydlig med.
Skriv gärna upp den på tavlan eller
poängtera att alla ska få komma till
tals med vad de tyckte eller tänkte
på, men att analyssamtalet har
olika faser: först beskriva, därefter
tolka, sist reflektera.
1) BESKRIVA
Börja alltså med att så konkret som
möjligt beskriva vad ni såg och
hörde. Hur såg det ut på scenen?
Rita gärna upp en skiss på tavlan.
Vad fanns i rummet? Var gjordes
entréer och sortier? Hur många
personer var det på scenen? Hur
såg de ut? Vad hade de på sig? Hur
rörde de sig? Vad hade de gemen-
samt och vad skiljde dem åt?
Fanns det några saker som använ-
des? Förändrades de under
föreställningen?
Alla de beståndsdelar som ni
tidigare i samtalet kommit fram till
att föreställningen bestod av, kan
ni försöka beskriva.
Vad var det för musik? Hur använ-
des ljud i föreställningen? Ljus?
Text? Röst? och så vidare.
Ytterligare en aspekt att ta med i
era beskrivningar är olika former av
tid.
I vilken tid utspelade sig föreställ-
ningen? Fanns det en kronologisk
tid? Gjordes det tidshopp? Hur
använde sig föreställningen av
tempo och rytm?