Sidan 25 - RTV_2013

Enkel HTML-version

BILDKOLLAGE
Låt föreställningen vara utgångs-
punkt för ett eget konstskapande.
Istället för att rita eller måla fritt,
begränsa möjligheterna med att
endast låta eleverna använda
tidningar som de kan klippa ut bilder
eller texter ur. Hur beskrivs scenrum-
met när ni bara får använda tidnings-
urklipp? Låt det egna skapandet
pendla mellan beskrivande och
tolkande. Arbeta enskilt eller i mindre
grupper.
JÄMFÖRA MED ANNAN KONSTFORM,
SAMMA TEMA
Efter att ha sett en föreställning och
samtalat gemensamt om den, välj en
annan konstform t ex novell, musik,
målning eller lm med samma tema
eller stämning. Vad är likheterna?
Vad är de stora skillnaderna? Vad kan
uttryckas med den ena konstformen,
men inte med den andra?
JÄMFÖRA TVÅ NYHETSINSLAG FRÅN
OLIKA NYHETSBOLAG
Pröva först samtalsmodellen på en
föreställning eller en spel lm, alltså
något som är subjektivt och fullt av
konstnärliga val. Titta sedan på två
nyhetsinslag som berättar om
samma aktuella händelser, men som
producerats av olika nyhetsbolag.
Hur används klipp i inslaget? Vad har
man valt att lma? Hur används
kameran? Hur är reportern och
nyhetsuppläsaren? Vad har de för
kroppsspråk och röstlägen? Finns det
skillnader mellan de båda inslagen?