Sidan 3 - RTV_2013

Enkel HTML-version

Ger prestationsångest.
Till dig som är lärare
Vi på Regionteater Väst möter de mest skilda reaktioner på det vi gör.
Vi älskar dans och teater – och håller med om att det kan vara svårt
att prata om.
Regionteater Väst är en regional dans- och teaterinstitution som
turnerar i Västra Götaland med scenkonst, dvs dans och teater. Sedan
2010 är uppdraget att spela för barn och unga, vilket i praktiken
innebär att vi spelar för skolan. Och eftersom vi möter er under skoltid
är vår publik samtidigt dina elever.
Vi gör inte pedagogisk konst, men vi tror att både skolan och konsten
har mycket att vinna genom att vara pedagogisk om konst och med
konst. Den här skriften är framtagen med läroplanen som grund. Den
tar fasta på begrepp som ofta förekommer i samband med LGR11, som
estetiska läroprocesser och entreprenöriellt lärande. Den vill också
koppla scenkonstupplevelsen till individutveckling och reflektion.
Framförallt vill vi lyfta konstens egenvärde och framhålla vad vi
menar att konst är och kan vara.
Längre bak i häftet presenterar vi en modell för hur man kan samtala
i grupp om en scenkonstupplevelse och göra en gemensam föreställ-
ningsanalys. Den är tänkt som en handledning, en enkel guide till dig
som vill prata med din klass om den föreställning ni just har tagit del
av. Vi ger också tips på hur du kan använda modellen i ditt arbete
med eleverna. Längst bak finner du även en liten ordlista, följt av en
DVD som är ett komplement till texten i detta häfte.
FANTASTISKT!
Obegripligt.
Ger en kick.
KUL!
Säger något om mitt liv.
Knöligt att få in i läroplanen.
Svårt att prata om.