Sidan 9 - RTV_2013

Enkel HTML-version

TÄNKA RÄTT ELLER TÄNKA SJÄLV?
LGR11 vill uppmuntra till ett entreprenöriellt lärande. Om man ser entrepre-
nöriell förmåga som förmågan att sätta in saker i sitt sammanhang, värna
om flerfald gällande idéer, lösningar och åsikter samt att bygga vidare och
utveckla dessa så är entreprenöriellt lärande liktydigt med ett skapande
lärande, ett lärande som är aktivt i handling och tanke.
Ett entreprenöriellt tänkande innebär bland annat förmågan att föra ett
kreativt resonemang.
Att se och prata om konst är ett utmärkt sätt att få syn på konstnärliga val
och därmed konstnärens avsikt, olika tolkningsmöjligheter och egna
reflektioner. Att prata om konst i grupp är ett utmärkt sätt att – istället för
ett gemensamt ”rätt” svar – få syn på en mängd olika tolkningar och
upplevelser som berikar och kompletterar varandra.