Regionteater Väst är en unik scenkonstinstitution och arbetsplats som producerar både dans och teater för barn och unga. Genom åren har vi på danssidan samarbetat med samtida koreografer som bland andra Helena Franzén, Martin Forsberg och Örjan Andersson. Nya föreställningar och kreationer som både utmanar och utvecklar dansarna och ger publiken en föreställningar av hög kvalité. I Borås finns vårt produktionshus med verkstäder, kontor och en scen. Det är där vi repeterar dansföreställningar.

Kunskaperna och erfarenheterna av att i över 20 år ha arbetat med scenkonst för barn och unga gör vår verksamhet unik. Detta visar sig inte bara i föreställningarna och den nära kontakten med den unga publiken utan också i processerna med föreställningarna – arbetet med referensgrupper, provpublik, samtalen och att se hur vi på olika sätt kan arbeta med barns och ungas perspektiv. Workshops och samtal med barn och unga är en del av dansarnas arbete.

Vi gör även samproduktioner med vår teaterensemble där dansare och skådespelare får stå på scen tillsammans. Dansarna har kontinuerligt utbildning och workshops med bland annat teaterlärare och besöks kontinuerligt av nationella och internationella välkända danspedagoger.

Genom sitt arbete är Regionteater Väst en del av den utveckling av den moderna dansen som hela tiden sker och gör ett viktigt arbete genom att arbeta med, av och för barn och unga.

Konstnärlig chef för dansen är Monika Milocco.

Visa dansensemble