Här finner du våra lärarmaterial och extra förberedelsematerial som kan fungera som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet.

Se gärna lärarmaterialen som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer och upptäckter. Ni kan välja att arbeta med alla delar som lärarmaterialet innehåller, eller välja ut några. På flera sidor hittas även extra förberedelsematerial. Det finns till för lärare med elever som har extra behov av förberedelse inför en scenkonstupplevelse.

Har du frågor och/eller vill ha ytterligare stöd inom ramen för Scenkonst Plus? Kontakta våra pedagoger:

  • Ulrika Liljedahl – scenkonstpedagog
    0768 54 41 00, ulrika.liljedahl@regionteatervast.se
  • Helena Wilén – dramapedagog
    0736 45 74 81, helena.wilen@regionteatervast.se