En enkel metod för klassrummet

Vi på Regionteater Väst möter de mest skilda reaktioner på det vi gör. Vi älskar dans och teater – och håller med om att det kan vara svårt att prata om!

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater. Vi skapar scenkonst som i tilltal och ämnesval främst riktar sig till människor mellan 6–16 år, dvs. elever i grundskolan. Vi gör inte pedagogisk konst, men vi tror att både skolan och konsten har mycket att vinna genom att vara pedagogisk om konst och med konst.

Den här skriften är framtagen med läroplanen som grund. Den tar fasta på begrepp som ofta förekommer i samband med LGR11 (LGR22 från 1 juli 2022), som estetiska läroprocesser och entreprenöriellt lärande. Den vill också koppla scenkonstupplevelsen till individutveckling och reflektion. Framförallt vill vi lyfta konstens egenvärde och framhålla vad vi menar att konst är och kan vara.