DOPPELGÄNGER av Forsberg & Nordberg.

Ett tomt scenrum. En grupp människor, dansare och besökare ur publiken, intar rummet.

Scenens befolkning har ett gemensamt uppdrag - att åstadkomma ett projekt. Relationer och förtroenden skall byggas, en grupp ska konstrueras och finna sin struktur. Besökarna utrustas med hörlurar och får genom dem instruktioner för att skapa och delta i de gemensamma aktiviteterna på scenen. Dansarna utgår från en koreografi som ska omge och interagera med besökarna. Både de medverkande och vi betraktare får uppleva en spegling av verket då situationerna demonteras och återskapas, DOPPELGÄNGER är ett verk som försöker synliggöra idéer om demokrati och interaktion och placerar sig i mellanrummet mellan det iscensatta och verkligheten.

MARTIN FORSBERG är född i Härnösand och utbildad vid Balettakademien I Göteborg samt vid koreografutbildningen på The Danish National School of Contemporary Dance i Köpenhamn. Han har arbetat i ett flertal länder i Europa och har flera framgångar på meritlistan, däribland verken Vibragera, Rabota och AB3.

JENNY NORDBERG kommer från Stockholm och är utbildad i scenbild och kostym vid Dramatiska Institutet i Stockholm samt Kungliga konstakademin i Antwerpen. Idag är Jenny baserad i Köpenhamn, där hon arbetar med scenbild och kostym för teater och dans.

DOPPELGÄNGER har tagits fram genom ett samarbete med Norrdans.

Affischbild: Jan Larsson, Foto: Bengt Wanselius och Håkan Larsson.

INFORMATION & BOKNING
Cathrine Ericson, 033-120 348
cathrine.ericson@regionteatervast.se

Föreställningsbilder

Högupplösta föreställningsbilder hittar du här