DIALOG MELLAN SCENKONST OCH SKOLA

PEDAGOGISKT MATERIAL

Till alla våra föreställningar tar vi fram lärarprogram och samtalshandledning som stöd för förberedelse och eget efterarbete. Du hittar dem under respektive föreställning på hemsidan och delas även ut i samband med föreställning.
Skriften PRATA SCENKONST ger tips på fördjupning av en scenkonstupplevelse och hur upplevelsen kan kopplas till läroplanen, Lgr11. 

WORKSHOPS

Workshops som för- eller efterarbete till föreställningarna erbjuds inte så ofta, men det förekommer. Det finns dock möjlighet för kultursamordnare eller skolor att komma med egna förslag med t ex Skapande Skola medel. Det kan då dels vara vår egen personal som arbetar i projekten, och ibland samarbetar vi med t ex frilansande pedagoger. Ibland ingår ett samtal direkt efter en föreställning.

REFERENSPUBLIK

Vi arbetar gärna med referensklasser under tillblivelseprocessen för att hämta in eller bolla föreställningsmaterial. Vi bjuder även in provpublik till vissa  repetitioner för att stämma av hur föreställningen tas emot av den tänkta målgruppen.

För att få en bild av hur lärarna uppfattar vårt lärarmaterial och scenkonstupplevelsen med eleverna, tar vi emellanåt aktivt kontakt för att få en återkoppling på detta.

Ibland har vi möjlighet att träffa lärare och/eller kultursamordnare inför en spelperiod för att låta dem se föreställningen före barnen, och t ex få prova ett analyssamtal.

Filmen KOLLA SCENKONST är en kort dokumentation bakom kulisserna, för både lärare och elever, att t ex ta del av inför ett scenkonstbesök.

För frågor, eller vid önskan om att vara referens/provpublik, kontakta gärna:

Helena Wilén, Dramapedagog
Tel: 0736-457481  
helena.wilen@regionteatervast.se