Skriver du? Vill du skriva manus för yngre teaterensembler? Sök till FLÄTAN 2023!

Vi söker nu tre dramatiker som under våren 2022 skriver pjäser för unga ensembler i andra upplagan av FLÄTAN. Sista ansökningsdag är 30 januari 2022.

Projektet FLÄTAN startades 2020 och är inspirerat av Riksteaterns LÄNK, där fem dramatiker vartannat år får uppdrag att specialskriva pjäser för amatörensembler. Syftet med FLÄTAN är att ta fram nyskriven dramatik som passar lite yngre ensembler som vill arbeta med text.

Som dramatiker i FLÄTAN skriver du en kort pjäs tänkt att framföras av en grupp 11–13-åringar i Västra Götalandsregionen. Du får ersättning baserad på gällande avtal, och dessutom chans att se din pjäs framföras i minst två olika tolkningar!

Om uppdraget

Du skriver för unga teaterintresserade som kanske framför sin första skrivna pjäs. Din text ska ha 8–12 roller och det får gärna vara flera huvudpersoner. Eftersom teatergrupperna som deltar i FLÄTAN är olika stora är det också bra om antalet roller kan anpassas – till exempel genom att roller kan slås ihop eller delas på. Då det varit ett lyckat koncept i FLÄTAN 2020 ska pjäsen också innehålla oskrivna scener, där ensemblerna själva skapar innehållet – kanske finns det olika slut som de får välja mellan, eller utrymme för koreografi? Du som skriver kan här ge vägledning genom att till exempel sätta en rubrik på scenen, men inte skriva ut repliker. Sammanlagt ska din pjäs ta 30 minuter att framföra, med runt 20 minuter skriven text och 10 minuter som lämnats öppet.

Under skrivprocessen får du stöd av Regionteater Västs dramaturg, som läser dina utkast och kommer med feedback. Du erbjuds också en skrivarworkshop på teatern tillsammans med de andra dramatikerna. I uppdraget ingår en dags närvaro på Regionteater Väst i Uddevalla där du presenterar din pjäs. Det är också mycket uppskattat om du deltar under Festivalhelgen när din pjäs spelas (se nedan).

För de medverkande teatergrupperna avslutas projektet med en helgfestival i mars 2023. Alla medverkade grupper möts då på Regionteater Väst och spelar sina pjäser för varandra på teaterns scener. Då tanken är att varje pjäs ska spelas av minst två grupper, får du som dramatiker chans att se din text i olika framföranden. 

Ansökan

Du som ansöker ska ha möjlighet att skriva pjäsen under våren 2022, med slutinlämning 30 maj. Du ska också ha möjlighet att komma till Regionteater Väst i Uddevalla och presentera din pjäs (för deltagande teatergruppers ledare) under helgen 22–23 oktober 2022.

Ansök med:

  • En kort beskrivning av din pjäsidé – vad handlar det om? Vilka karaktärer finns med? Var utspelar det sig? Hur är formen på pjäsen (en kronologisk berättelse från a till ö? Mer experimentell text?) Max en A4-sida.
  • Ett utdrag ur något du tidigare skrivit – det kan vara dramatik eller annan typ av text (t.ex. novell, poesi). Max 10 000 tecken.
  • Berätta också kort om dig själv och varför du vill skriva för FLÄTAN.

Ansökan skickas till manda.stenstrom@regionteatervast.se. Ge meddelandet rubriken ”Ansökan FLÄTAN 2023”. Sista ansökningsdag är 30 januari 2022.

Flätan arrangeras av Kulturskolan i Uddevalla, Uddevalla kommun och Regionteater Väst, med stöd av Västra Götalandsregionen.