I tider av kris kan scenkonst fylla en extra viktig roll i barns vardag. Regionteater Västs vision ”Genom scenkonst stärka de unga individerna och de demokratiska värdena i Västra Götaland” får ännu mer mening när just de värdena hotas. Konsten stärker individen och vårt samhälle, bland annat genom gemensamma utgångspunkter och mötesplatser. Lusten att själv berätta och uttrycka sig stimuleras. Detta stärker yttrandefriheten och demokratin.

Genom våra föreställningar och alla andra aktiviteter hoppas vi kunna stötta vår publik i en tid som kan innebära oro och många känslor.

Här nedan hittas några länkar med bra information till barn och unga, vårdnadshavare och oss som dagligen möter målgruppen, kring det som händer i vår närhet just nu:

Ta hand om varandra!