Våra bilder är fria för publicering i samband med respektive föreställning. Fotografens namn måste alltid anges. För övrig publicering eller andra frågor kontakta tina.axelsson@regionteatervast.se.