PUSSEL BORÅS
Sedan 2018 är Regionteater Väst en del av kulturkortet Pussel i Borås tillsammans med bland andra Borås Stadsteater, Stadsbiblioteket, Röda Kvarn, Borås Konstmuseum och Textilmuseet. Läs mer om Pussel

FOKIS
2014 startade ett nätverk av folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborgsregionen och 2017 startade ett liknande nätverk i Boråsregionen som Regionteater Väst är en del av. Läs mer om Fokis

KULTURKOMPIS BORÅS
Kulturkompis – Make Friends Through Culture – ger nyanlända och asylsökande möjlighet att gå på kulturaktiviteter tillsammans med etablerade svenskar. Det kan vara en konsert, bio, museum eller liknande. Regionteater Väst erbjuder alla våra offentliga föreställningar. För mer om Kulturkompis