Regionteater Väst hette fram till 2007 Västsvenska Teater och Dans AB och bildades 1 juli 2001 genom en sammanslagning av de båda stiftelserna Bohusläns Teater (1990) och Landstingets Barn och Ungdomsteater i Älvsborg, Älvsborgsteatern (1978). Västra Götalandsregionen äger 91 % av aktierna och Uddevalla kommun 9% av aktierna. Bolagets säte är i Uddevalla. 

Regionteater Västs styrelse 2019-2022 består av:

  • Lena Bjurström (C), Ordförande
  • Carina Antonsson (S), Vice ordförande
  • Angelika Gelin (M), ledamot
  • Lars-Ebbe Pettersson (S), ledamot
  • Kerstin Åkare (V), ledamot
  • Susanne Börjesson (S), ledamot
  • Julia Swahn (mp), ledamot

För mer information om ägare och styrelse besök Västra Götalandsregionen