Regionteater Väst hette fram till 2007 Västsvenska Teater och Dans AB och bildades 1 juli 2001 genom en sammanslagning av de båda stiftelserna Bohusläns Teater (1990) och Landstingets Barn och Ungdomsteater i Älvsborg, Älvsborgsteatern (1978). Västra Götalandsregionen äger 91 % av aktierna och Uddevalla kommun 9% av aktierna. Bolagets säte är i Uddevalla. 

Regionteater Västs styrelse 2019-2022 består av:

Lena Bjurström (C), Ordförande
Carina Antonsson (S), Vice ordförande
Angelika Gelin (M), ledamot
Lars-Ebbe Pettersson (S), ledamot
Kerstin Åkare (V), ledamot
Susanne Börjesson (S), ledamot
Julia Swahn (mp), ledamot

För mer info om vår ägare och styrelse besök Västra Götalandsregionen