Sidan 23 - RTV_2013

Enkel HTML-version

som visar en inställning som ni själva
inte står för? Vad ck det för uttryck
och hur kunde det ha varit istället?
Vad nns det för andra föreställ-
ningar, böcker, lmer osv som har
samma tema eller ger samma känsla?
Vad är likheterna och skillnaderna i så
fall?
Återkoppla gärna då och då under
samtalet till de tre principerna: tolka
hellre än tycka, samtala om allt i
föreställningen som om det är
medvetna val och var noga med att
alla tolkningar och upplevelser är lika
rätt och lika intressanta!
Vilken skulle du inte vilja vara? Var
det någon du kände extra mycket
sympati för?
Försök följa de associationer och
re ektioner som uppstår i gruppen
utan att värdera dem. Ställ gärna
följdfrågor som ”hur menar du då?”
och ”kan du ge ett exempel?”. Här
nns stora möjligheter till intressanta
resonemang!
Finns det någon övergripande fråga
som kan leda in på ett loso skt eller
existentiellt resonemang? Hittar du
ingen själv, kan ni kanske fundera
tillsammans i gruppen.
Utifrån era egna tolkningar och
associationer – fundera över vad ni
tror syftet med föreställningen var.
Varför ville man visa er den? Fanns
det något i föreställningen som ni
inte håller med om eller