Sidan 7 - RTV_2013

Enkel HTML-version

Med ett konstnärligt egenvärde behövs andra nycklar till förståelse, än om
konsten är ett verktyg för något annat.
Ett av konstens värden är mottagarens möjlighet till självspegling; vad du än
tycker om ett verk och vad det än får dig att känna, så fungerar verket som ett
bollplank för dina egna reaktioner, tolkningar och värderingar.
Konst kan vara omedelbar och drabbande. Konst kan också vara ointressant
eller svårbegriplig. Ibland kan det behövas erfarenhet för att läsa av ett konst-
verk – eller några enkla nycklar. Genom att ställa rätt sorts frågor kan var och
en ges möjlighet att komma närmare sin egen tolkning eller upplevelse. Det
handlar då inte om vad verket föreställer eller handlar om – utan om vad det
ger just dig.