Från och med mars 2021 blir Nadja Hjorton ny konstnärlig chef teater. Läs mer här »

- - -

Lars Melin tillträdde som konstnärlig chef teater för Regionteater Väst den 1 januari 2016. Med en stark förankring i scenkonst för barn och unga var Lars ett val som är i linje med Regionteater Västs ambitioner och stolta uppdrag - att utveckla en tillgänglig, underhållande och utmanande scenkonst för barn och unga.

Så här berättar Lars själv om sitt jobb:

–"I vårt arbete strävar vi efter mångfald i färg, form, ton, innehåll och tematik. Det innebär att vi har stor tilltro till vår publik och teaterns förmåga att göra det svåra talbart. För oss börjar mötet med publiken långt innan föreställningen tar form. Vi är i ständig dialog med vår publik. Skådespelare och andra på teatern möter publiken i samtal som påbörjas långt innan första repliken på scenen sägs och de mötena och samtalen påverkar våra konstnärliga val.  

Jag ser Regionteater Väst som en kommersiell frizon där det väsentliga i livet får ta plats och där konsten ges möjlighet att vara fri. En plats där vi tillsammans med vår publik utvecklar en repertoar utifrån olika berättarperspektiv så att publiken både känner igen sig och får en vidare världsbild.

Genom att utveckla nya arbetsmetoder både vad gäller produktion och interaktion utmanar vi oss själva och vår publik och vill skapa engagemang och gärna omvälvande möten.

Förutom att erbjuda vår unga publik föreställningar och samtal, är de även delaktiga i skapandeprocessen för nya produktioner."