Dansakademin är en branschstärkande plattform för utveckling av danskonst för barn och unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet i Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av en engagerad branschdriven styrgrupp med olika kompetenser och perspektiv och ett gediget samarbete är nu officiellt igång, där huvudmannaskap ligger på Regionteater Väst.

–"Äntligen, efter nästan två års förarbete är nu Dansakademin igång och vi har haft vårt första möte med styrgrupp och projektledare på plats!" säger Victoria Alarik, dansutvecklare på Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Kulturförvaltningen har utrett behovet av en dansakademi med inspiration från Barnteaterakademin. Dansutvecklaren Victoria Alarik, som ansvarat för utredningen, har samtalat med verksamma inom danskonstens och barnkulturens område i Göteborg och Västsverige och har under längre tid identifierat en brist på dansproduktioner för barn och unga trots att det finns en efterfrågan från arrangörerna.

Ett behov finns att stärka förutsättningarna för produktionen och utvecklingen av danskonst för den unga publiken. På sikt är målet att tillgängligheten till danskonst för barn och unga ska öka samt att danskonsten ska bli mer diversifierad i uttryck, representation och genrer.

Barn och unga är ett prioriterat område för kulturnämnden, flera satsningar i Göteborg och Västra Götalandsregionen sker på dansområdet parallellt, och Dansakademin ska vara en konstnärsdriven plattform och kraft.

–"Jag hoppas att Dansakademin på lång sikt inte bara ska stimulera enskilda dansaktörer, utan vara en kugge i maskineriet med att stärka infrastrukturen för hela dansområdet! Det är dags att dansen får ta större plats i staden och samhället i stort", tillägger Victoria Alarik.

Kärnan i Dansakademin ska vara danskonstärligt utforskande, att i praktiken fördjupa, undersöka och utveckla danskonsten i enlighet med dansarnas och koreografernas behov av kompetens och stimulans. Det kan också innebära kunskapshöjning, metodutveckling och nya koreografiska idéer för barn och unga.

Under pilotåret kommer Dansakademins huvudmannaskap ligga på Regionteater Väst.

I styrgruppen sitter representanter med olika kompetenser och perspektiv som avspeglar dansfältet och samhället i stort.

Styrgrupp

  • Ulriqa Fernqvist, scenkonstnär och producent, Art of Spectra. Ordförande
  • Anna Wennerbeck, koreograf och konstnärlig ledare, Embla dans & teater
  • Malin Enberg, grundare och projektledare, Producentbyrån
  • Ellen Rengman, dansare och koreograf, Kompani Catapult
  • Cecilia Malmström Olsson, verksamhetsutvecklare, Danscentrum Väst
  • Anne Svanholm, kulturproducent, Frölunda Kulturhus
  • Carin Nordberg, kultursamordnare, Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning
  • Monika Milocco, konstnärlig chef dans, Regionteater Väst
  • Victoria Alarik och Nina Rajabi, dansutvecklare, Göteborgs Stads kulturförvaltning. Adjungerade

Kontakta oss

Har du frågor eller vill intervjua oss? Mail: dansakademin@regionteatervast.se

Är du nyfiken på vilka aktiviteter som kommer i höst eller till våren 2020? Håll utkik på sociala medier eller www.regionteatervast.se.