Målgrupp
Årskurs F-3
Längd
Ca 40 minuter
Tema
Hamlet, Shakespeare, kropp

För läraren

Här finns lärarmaterialet till föreställningen EFTER HAMLET. Klicka på rubriken i menyraden till vänster eller på länken här till höger, ifall du önskar en utskriftsvänlig PDF.

Vi hoppas att lärarmaterialet kan fungera som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet. Se det gärna som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer och upptäckter. Ni kan välja att arbeta med alla delar som lärarmaterialet innehåller, eller välja ut några. 

Under lärarmaterialet ligger dokumentet Extra förberedelse. Det finns till för elever som har ett extra behov av förberedelse. Det innehåller en utförlig beskrivning gällande vad som sker i och runt föreställningen samt scenens och publikplatsernas utformande.