För läraren

Här finns lärarmaterialet till föreställningen. Klicka på rubriken i menyraden till höger för en utskriftsvänlig PDF.

Vi hoppas att lärarmaterialet kan fungera som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet. Se det gärna som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer och upptäckter. Ni kan välja att arbeta med alla delar som lärarmaterialet innehåller, eller välja ut några. 

Till höger hittas även dokumentet Extra förberedelse, i syfte att tillgängliggöra och underlätta scenkonstupplevelsen. Det finns till för lärare med elever som har extra behov av förberedelseDen innehåller en mer utförlig beskrivning av vad som sker i och runt föreställningen samt hur scenen och publikplatserna är utformade.

Här är en film som visar entrén i Uddevalla samt föreställningens sittplatser: