Målgrupp
Årskurs 2-5

Att äta tillsammans är en stark socialiseringsprocess. I dansföreställningen Matsalen får publiken och dansarna tillsammans komma överens om nya regler. Vilka normer går att omförhandla? Med hjälp av allas kroppar och videoprojektioner undersöks innebörden i vardagliga koreografier som publiken hanterar varje dag.

Genom att vända och vrida på vanliga saker - ett saltkar, en tallrik, en stol – kanske vi kan låta fantasin ge sakerna nya användningsområden, och samtidigt se oss själva förhålla oss till varandra på nya sätt. Även relationen mellan dansarna och publiken omprövas. I Matsalen finns inga sittplatser, alla i publiken rör sig runt i rummet under föreställningens gång. För den som har svårt att röra sig finns givetvis alternativ.

Föreställningen hade urpremiär 2016 och var ett samarbete mellan GöteborgsOperan och Regionteater Väst.

Björn Säfsten har arbetat som koreograf och dansare sedan 2003, och även forskat i koreografi på Umeå konsthögskola. Säfsten är särskilt intresserad av hur kropp produceras genom språket och hur språket formar vår idé om världen. Han använder även koreografi som ett sätt att skapa representations- och normkritik. Matsalen är Björn Säfstens första verk för Regionteater Väst.

Body of Curiosity

Under hösten 2019 ingår Matsalen/The Canteen i det nystartade pilotprojektet Body of Curiosity. Föreställningen beger sig ut på internationell turné under hösten 2019: Damark (22/10), Litauen (25–26/10), Finland (30/10–1/11) och Stockholm (5/11–6/2) under hösten 2019. Turnén blir även starten för ett helt nytt nätverk av samarbetspartners som bland annat verkar för att möjliggöra forskning samt erfarenhetsutbyte.

Projektet är initierat av Säfsten Production och drivs med stöd från Nordiska kulturfonden. Säfsten Produktion genomför sin verksamhet med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad och Konstnärsnämnden.

Project credit

Network partners

 • Dansehallerne, Copenhagen, Denmark
 • Fish Eye Production, Lithuania
 • Annatolla, Helsinki, Finland
 • Regionteater Väst, Borås, Sweden

Implementing partners

 • Nordberg Movement, Stockholm, Sweden
 • Lene Bang Org., Copenhagen, Denmark
 • Säfsten Production, Stockholm, Sweden

Presenting partners

 • Dansehallerne, Copenhagen, Denmark
 • Fish Eye Production, Klaipeda, Lithuania
 • Annatolla, Helsinki, Finland
 • Dansens Hus Stockholm, Sweden
 • DIS – Dance in Stockholm, Stockholm, Sweden
 • Stadsteatern Skärholmen, Stockholm, Sweden
 • UCC – University College Copenhagen, Denmark


Trailer

Föreställningsbilder

Högupplösta föreställningsbilder hittar du här