För läraren

Vad roligt att du och din klass ska se eller redan har sett föreställningen Mellanland. Här finns lite material som vi hoppas att du vill använda tillsammans med klassen, som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet. Se det gärna som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer och upptäckter. Ni kan välja att arbeta med alla delar som materialet innehåller, eller välja ut några.

Till höger finner ni lärarmaterialet i sin helhet att ladda ned. Där finns tips på texter, filmer och radioprogram samt utdrag ur flera av de texter vi inspirerats av under arbetet med föreställningen. Där finns också, liksom under fliken övningar till vänster, några värderingsövningar kopplade till föreställningens tema identitet och mellanförskap.

Här följer ett förslag på en samtalsmodell som du kan använda för att diskutera föreställningen med din klass. Det är en kort version av ”Prata Scenkonst”, som du får med dig vid föreställningstillfället. Den finns även här: Prata Scenkonst

Prata om teater

Att samtala med klassen efter att ni sett en föreställning tillsammans kan bredda och fördjupa upplevelsen av densamma.

Samtidigt är det viktigt att minnas att det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Frågan ”vad handlade föreställningen om?” blir mest intressant med tillägget ”för dig?”. En konstupplevelse är alltid personlig – och ibland väldigt privat. Det bör respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel är att tycka mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en viss ordning, som presenteras nedan. Ni får också förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet, men försök att vara öppen och fånga upp det som intresserat och engagerat eleverna mest.

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni faktiskt såg och hörde. Det är ett bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni såg den. Hur såg rummet ut? Vad bestod golvet av? Vad satt vi på? Vilka saker fanns där? Hur många personer fanns i rummet? Hur såg de ut? Uppmärksamma till exempel likheter och skillnader mellan karaktärerna, deras kostymer, rörelsemönster etc, och om något förändrades under föreställningens gång. Vad hörde ni för ljud/musik? Vad såg ni för projektioner/bilder? De små detaljerna kan ibland vara det mest intressanta. Det är inte viktigt vad som är rätt eller fel utan vad var och en upplevde.

TOLKA
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt. Varför hamnade personerna i Mellanland? Varför såg rummet ut som det gjorde? Varför såg golvet och sittplatserna ut som de gjorde? Varför hade karaktärerna just de här kläderna på sig? Varför hade de ibland likadana jackor? Försök fånga upp så många olika tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och djupare upplevelse.

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns plats för lite friare associationer och mer personliga reflektioner. Här finns det verkligen inget rätt eller fel. Vilken känsla gav föreställningen er? Hur kändes det när personerna hamnade i Mellanland? Hur förändrades din upplevelse av platsen under föreställningens gång? Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv eller i samhället i stort? Vilka andra sorters mellanförskap finns det i samhället idag än de vi ser i föreställningen?

Om du känner dina elever väl och de är trygga med varandra i gruppen, kan du även ställa frågan: Vilka olika mellanförskap upplever du själv i ditt eget liv? 


Tips och råd

Före föreställningen

När ni kommer till föreställningen kommer vi att be er alla att ta av skorna, för att skydda golvet i vår scenografi.