För läraren

Vad kul att du och din klass ska se eller har sett föreställningen Troll i utkanten av samhället. Här finns lite material som vi hoppas att du vill använda tillsammans med klassen.

I högermarginalen finns olika dokument att ladda ner. Här finns vår lärarhandledning, som du kommer att få i handen vid föreställningstillfället. Du kan också läsa samtalsfrågorna direkt här på webben. Dokumentet som heter Trollkaraktärer innehåller några praktiska övningar, baserat på föreställningens karaktärer, och passar bäst att arbeta med efter att ni sett föreställningen. Ni kan arbeta med övningarna i helgrupp eller kopiera upp arken och låta barnen arbeta enskilt. Fantasin erbjuder många svar på frågorna.

Vi tillhandahåller också en introduktion till föreställningen, dess karaktärer och nyckelsituationer, på lättare svenska och med illustrationer. Denna är tänkt att kunna användas som extra stöd för enskilda elever som kan vara hjälpta av att få lite extra förberedelse inför ert besök. Maila lisa.groon@regionteatervast.se så skickar vi dig den i pdf-format.

 

PRATA OM TEATER

Att samtala med klassen efter att ni sett en föreställning tillsammans kan bredda och fördjupa upplevelsen av densamma.

Samtidigt är det viktigt att minnas att det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Frågan ”vad handlade föreställningen om?” blir mest intressant med tillägget ”för dig?”. En konstupplevelse är alltid personlig – och ibland väldigt privat. Det bör respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel är att tycka mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en viss ordning, som presenteras nedan. Ni får också förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet, men försök att vara öppen och fånga upp det som intresserat och engagerat eleverna mest.

BESKRIV

Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni faktiskt såg och hörde. Det är ett bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni såg den. Hur såg rummet ut? Vilka saker fanns där? Hur många personer fanns i rummet? Hur såg de ut? Uppmärksamma till exempel likheter och skillnader mellan karaktärerna, deras kostymer, rörelsemönster etc, och om något förändrades under föreställningens gång. Vad hörde ni för ljud/musik? De små detaljerna kan ibland vara det mest intressanta. Det är inte viktigt vad som är rätt eller fel utan vad var och en upplevde.

TOLKA

Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt. Varför spelades inte föreställningen på en vanlig teater? Varför fick publiken sitta på olika sorters platser? Varför hade karaktärerna just de här kläderna? Varför var Tommy tyst nästan hela tiden? Försök fånga upp så många olika tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och djupare upplevelse.

REFLEKTERA

Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns plats för lite friare associationer och mer personliga reflektioner. Här finns det verkligen inget rätt eller fel. Vilken känsla gav föreställningen er? Hur kändes det när Rug inte fick vara med eller att sjunga Ja må han leva för Tommy? Hur känns det att bli anklagad för något en inte gjort? Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv eller i samhället i stort? Tankar och erfarenheter kring till exemepel hemlöshet, normbrott och förutfattade meningar kan komma in här.