För läraren

I föreställningen Världsrekordet rör sig scenkonstnärer och publik tillsammans på scenen. Publiken delas in i grupper som alla får bidra med nya element till föreställningen. Vi hoppas därför att vi ska kunna skapa en lustfylld stämning där alla deltar, även du som lärare.


Tips och råd

Under föreställningen

Beroende på var i rummet en befinner sig kan ljudet i föreställningen upplevas som högt. Det är förstås helt fritt att flytta sig till en annan plats om det upplevs som obehagligt och vi har också öronproppar att låna ut.

Vid ett tillfälle i föreställningen tar en av aktörerna ett kort på scenografin med sin mobiltelefon. Detta foto ska endast användas för vårt arbete med den kommande världsrekordsförsöksföreställningen och inga elever kommer att vara med på bild. 

Efter föreställningen

Under varje föreställning av Världsrekordet samlar vi på oss inspiration och material som vi kommer att använda i föreställningen Regionteater Väst försöker slå ett världsrekord. Och det är just vad det låter som  - en föreställning där vi försöker slå världsrekord i antal medskapare till en scenkonstföreställnig! Den föreställningen kommer att spelas endast en enda gång i slutet av oktober 2016 och alla som sett föreställningen Världsrekordet kommer att bjudas in till denna unika show!