Gå till innehåll

Klara färdiga stå

En hyllning till förloraren

För läraren

Vad roligt att du och din klass ska se eller redan har sett föreställningen Klara färdiga stå. Här finns lite material som vi hoppas att du vill använda tillsammans med klassen, som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet. Se det gärna som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer och upptäckter. Ni kan välja att arbeta med alla delar som materialet innehåller, eller välja ut några.

Till höger finner ni lärarmaterialet i sin helhet att ladda ned. Där finns, liksom under fliken Övningar till vänster, några övningar att göra enskilt och i grupp och som på olika sätt är kopplade till föreställningen. Där finns också lite tankar från oss som arbetat med föreställningen, tankar om tävlan, om att vinna och förlora, om motståndare och medmänniskor.

Här följer ett förslag på en samtalsmodell som du kan använda för att diskutera föreställningen med din klass. Det är en kort version av ”Prata Scenkonst”, som du får med dig vid föreställningstillfället. Den finns även här: Prata Scenkonst

Prata om teater

Att samtala med klassen efter att ni sett en föreställning tillsammans kan bredda och fördjupa upplevelsen av densamma. Samtidigt är det viktigt att minnas att det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Frågan ”vad handlade föreställningen om?” blir mest intressant med tillägget ”för dig?”.

En konstupplevelse är alltid personlig – och ibland väldigt privat. Det bör respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel är att tycka mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en viss ordning, som presenteras nedan. Ni får också förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet, men försök att vara öppen och fånga upp det som intresserat och engagerat eleverna mest.

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni faktiskt såg och hörde. Det är ett bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni såg den. Hur såg rummet ut? Vilka saker fanns där? Hur många personer fanns i rummet? Hur såg de ut? Uppmärksamma till exempel likheter och skillnader mellan karaktärerna, deras kostymer, rörelsemönster etc, och om något förändrades under föreställningens gång. Vad hörde ni för ljud/ musik? De små detaljerna kan ibland vara det mest intressanta. Det är inte viktigt vad som är rätt eller fel utan vad var och en upplevde.

TOLKA
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt. Varför stod det en flock flamingos på scen? Varför hade alla karaktärerna hattar på sig? Varför hade Bejon en bur runt sin klänning? Varför berättade Sputnik om hunden Laika? Varför lyckades inte Eldstartaren få igång en eld? Försök fånga upp så många olika tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och djupare upplevelse.

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns plats för lite friare associationer och mer personliga reflektioner. Här finns det verkligen inget rätt eller fel. Vilken känsla gav föreställningen er? Hur kändes det när Bejon satt bakom berget? Vad tänkte ni när Eldstartaren bjöd Bejon på en godisbit? Eller när han startade Klubben för stolta förlorare? Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv eller i samhället i stort? Tankar och erfarenheter kring till exempel att tävla och om det viktigt att vinna eller inte kan komma in här. 


Tips och råd

Före föreställningen

Om du har någon eller några elever med behov av särskilt stöd, så kontakta oss. Vi har till exempel hörselkåpor med oss och det finns möjlighet att få komma in i rummet i förväg för att få bekanta sig med det i lugn och ro.

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till våra utskick och håll dig uppdaterad om Regionteater Väst.

Tack för din anmälan

Vi använder kakor för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka denna webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Tillåt inte
Tillåt kakor