För läraren

Vi behöver tillgång till spellokalen 1 timma innan första föreställningen t.o.m ca 1/2 efter sista. Timman innan behövs för förberedelser såsom ommöblering, uppvärmning, ombyte mm.

Plocka gärna bort lösa saker i lokalen. De stolar som finns i lokalen används till publiken och ställs i en cirkel på golvytan.