För arrangören

Maxpublik
55 elever + lärare
Antal föreställningar per dag
2 föreställningar i samma lokal
Lokalkrav
7 x 9 meter samt 3,5 meters takhöjd. I måttet ingår publikplatser.
Mörkläggning
Ja, nödvändig
Ljus/Ljud
Ingår, vi tar med eget
El
16A
Byggtid & rivtid
5 timmar/2,5 timmar
Bygg, riv & bärhjälp
2 personer under hela bygg- respektive rivtiden