För läraren

Välkommen är en interaktiv föreställning där publiken, både elever och lärare, är frivilligt delaktig i vissa moment. Om det uppkommer situationer då någon elev behöver extra hänsyn, till exempel på grund av behov av särskilt stöd, är det läraren som ansvarar för det. Om en elev behöver lämna scenrummet (eller hela lokalen) följer ansvarande lärare med. Det går bra att sedan återkomma. Det går inte att klättra i scenografin av säkerhetsskäl.

Här finns också lärarmaterialet till föreställningen Välkommen. Vi hoppas att lärarmaterialet kan fungera som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i klassrummet. Se det gärna som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt nya idéer och upptäckter. Ni kan välja att arbeta med alla delar som lärarmaterialet innehåller, eller välja ut några.

Till höger hittas även dokumentet Extra förberedelse. Det finns till för lärare med elever som har extra behov av förberedelse. Den innehåller en mer utförlig beskrivning av vad som sker i och runt föreställningen samt hur scenen och publikplatserna är utformade.