Vill ni att alla barn och unga i er kommun ska få ta del av dans och teater? Då har ni möjlighet att teckna ett Avtal om scenkonst. Så här går det till: Under ett års tid köper er kommun dans- och teaterföreställningar för samtliga barn på grundskolenivå till ett subventionerat pris. Vi tecknar årligen ett mer omfattande avtal med cirka tio kommuner. När avtalstiden löper ut går erbjudandet vidare till en annan kommun. På så vis når vi med gemensamma krafter ett större antal barn och unga i Västra Götaland och alla kommuner ges möjlighet att vara med!Västra Götaland är stort och i vår målgrupp finns det cirka 170 000 individer. Vårt mål är att nå cirka 50 000 per år. Vår uppgift är också att underlätta för andra aktörer, vilket innebär att vi i dialog med er utvärderar ett avtalsår och hjälper er att hitta sätt att fortsätta tillgängliggöra scenkonst av högsta kvalité. Det finns gott om andra aktörer som kan ta över stafettpinnen efter ett avslutat samarbete med oss.Vad målgruppen barn och unga vinner med ett avtal är uppenbart; mer scenkonst. Men för oss och alla våra intressenter uppstår andra möjligheter. Vi kan fokusera på det pedagogiska perspektivet - vad kommunicerar en föreställning och hur kan vi dra erfarenheter av dess innehåll? Vi ges möjlighet att integrera ett estetiskt perspektiv i läroprocesserna - vilka estetiska kvaliteter rymmer en iscensättning och vad har dessa för värde? Ett led i detta arbete är vår skrift Prata scenkonst som vill visa på hur konsten och LGR 11 kan samverka och som dessutom ger förslag på hur ni praktiskt genomför arbetet. Förarbeten, metoder och analysverktyg är kunskaper som lärarna och eleverna i en avtalskommun bär med sig i framtiden.Under 2021 samarbetar vi med Munkedal, Mellerud, Lysekil, Öckerö, Tanum, Uddevalla och Borås. Regionteater Väst har eller har tidigare haft avtal med Falköping, Gullspång, Mark, Munkedal, Tjörn, Bollebygd, Svenljunga, Vänersborg, Lilla Edet, Strömstad, Sotenäs, Åmål, Herrljunga, Lysekil, Tanum, Mellerud, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Färgelanda, Tibro, Orust, Hjo, Skara, Stenungsund, Essunga, Bengtsfors och Öckerö. I Uddevalla och Borås, där Regionteater Väst har sina produktionshus och hemmascener, finns det längre samarbeten.